Практичний посібник “Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни”

Практичний посібник адресовано практичним психологам і соціальним педагогам закладів освіти різних типів і рівнів, методистам і керівникам психологічної служби системи освіти, викладачам закладів післядипломної освіти та закладів вищої освіти, науковцям.
У посібнику вміщено методики і технології надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги
учасникам освітнього процесу, які постраждали внаслідок воєнних дій. Посібник містить також матеріали з досвіду роботи працівників психологічної служби з означеного напряму роботи.

Залишити відповідь