Про нас

 Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

       Центр засновано у 1998 році з метою психологічного забезпечення освітнього процесу та організації соціально-психологічного супроводу в усіх типах закладів освіти м. Києва.  

   Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є основною організаційно-методичною ланкою психологічної служби у системі освіти міста Києва, що здійснює організаційні, координуючі та навчально-методичні функції у галузі практичної психології та соціальної педагогіки. 
       У складі центру – досвідчені спеціалісти з досвідом практичної роботи у галузі психології та соціальної педагогіки. 
     

Головними завданнями Центру є: 

• забезпечення діяльності психологічної служби освіти міста;
• надання методичної, інформаційної підтримки практичним психологам, соціальним педагогам;
• організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
• впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду.

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи забезпечує методично-консультативну підтримку практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти міста Києва, а саме:
• надає методичну допомогу практичним психологам і соціальним педагогам;
• здійснює експертизу та рецензування інструментарію, яким користуються практичні психологи і соціальні педагоги у своїй діяльності;
• здійснює підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів  закладів освіти міста у міжкурсовий період;
• розробляє методичні рекомендації для психологів, соціальних педагогів, учителів, батьків, учнів.