VII Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»

na_naukovo-praktychnomu_seminari30 листопада 2017 року в бібліотеці Київського Палацу дітей та юнацтва відбувся науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика». Семінар було організовано Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України і науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках заходів співробітництва. Співорганізаторами семінару також стали Київський Палац дітей та юнацтва та Всеукраїнська асоціація практикуючих психологів.
Фотогалерея

Головним завданням семінару було обговорення нових викликів сучасності у вирішенні питань, пов’язаних з професійним самовизначенням учнівської молоді, в тому числі і зумовлених актуальними змінами в системі освіти країни, обмін досвідом між науковцями та практиками.

В своїх виступах доповідачі торкались питань теорії і практики професійної орієнтації учнівської молоді, зокрема, організації системи професійної орієнтації особистості в контексті реформування сучасної освіти (О. В. Хмелєва-Токарєва), використання ІКТ в dopovidachпрофорієнтаційній роботі практичного психолога закладу освіти (В. М Горленко), педагогічного супровіду професійного самовизначення старшокласників із залученням ІКТ (О. Л. Мерзлякова, С. В. Якубов), місця і ролі психодіагностики в системі професійної орієнтації особистості (І. І. Ткачук), сприяння особистісному розвитку підлітків на шляху до майбутнього професійного успіху (Л. Г. Топчій), змісту профорієнтаційної роботи практичного психолога у сучасній школі (Н. М. Сологуб), використання тренінгу та психологічної гри як засобів профорієнтаційної роботи (Т. Е. Кононенко), особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення дітей з інвалідністю (Н. В. Здоровенко), пріоритетів та проблем профорієнтаційної роботи психологічної служби школи в умовах інформаційного суспільства (О. О. Малецька). Виступи учасників охоплювали також і актуальні проблеми, які виникають при здійсненні профорієнтаційної роботи у навчальних закладах, серед яких однією з найголовніших визнана необхідність вдосконалення методичного забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів, зокрема осучаснення діагностичного інструментарію для здійснення профорієнтаційної роботи в школі.

kononenkoУ рамках семінару відбувся круглий стіл, на якому обговорювались актуальні питання з проблематики семінару. В його роботі взяли участь практичні психологи і соціальні педагоги навчальних закладів м. Києва, наукові працівники лабораторії прикладної психології освіти УНМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України, співробітники науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи та науковці науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. У результаті, науковцями, практичними психологами та соціальними педагогами, які брали участь у заході, було актуалізовано соціально-економічну і психолого-педагогічну значущість професійної орієнтації в освітніх закладах.

Залишити відповідь